25 października 2018

Wręcznie Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

Uroczysta Gala wręczenia Medali w Tygodniu Misyjnym 

Biskup Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zaprosił na uroczystość dyrekcję, profesorów, pracowników oraz misjonarzy i misjonarki przygotowujących się w Centrum Formacji Misyjnej do posługi misyjnej .

W Galerii Porczyńskich w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II o godzinie 11-ej rozpoczęła się uroczystość wręczenia Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osobom i instytucjom zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła w Polsce.

Uroczystość wręczenia Medalu dla zasłużonych w dziele misyjnym zgromadziła wielu dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: księża biskupi i arcybiskupi, pani minister Beata Kempa, członek Rady Ministrów i koordynator do spraw pomocy humanitarnej. W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele środowisk misyjnych w Polsce: członkowie i konsultorzy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, członkowie kapituły Medalu „Benemerenti”, nagrodzeni i nominowani do Medalu, misjonarze i misjonarki, dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych i delegaci biskupa ds. misji, referentki i referencji misyjni w zgromadzeniach zakonnych, osoby zaangażowane w animację i formacją misyjną w diecezjach i parafiach. Wśród zaproszonych gości zebrali się również przyszli misjonarze, którzy obecnie przygotowują się w Centrum Formacji Misyjnej do posługi na placówkach misyjnych.

      Bp Jerzy Mazur w swoim wystąpieniu podkreślił, że Duch święty uzdalnia ludzi do misji, ale konieczna jest ich wiara i zaangażowanie.

      Bp Jan Piotrowski, przewodniczący Kapituły Medalu, zaznaczył: „Miłość płynąca od Chrystusa jest wewnętrznym inspiratorem wypełniania posłania i głoszenia Chrystusa.”

      Pani Minister Beata Kempa kolejny raz wyraziła zadowolenie z kontaktów z misyjnymi dziełami Kościoła, mówiąc: „Misjonarze to najlepsi dyplomaci”. Nawiązała do słów św. Jana Pawła II o potrzebie nowej wyobraźni miłosierdzia jako wspólnoty dóbr i podzieliła się radością, że udało się Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania wyłonić lekarzy, którzy wyjadą do Afryki Środkowej, by leczyć dzieci chore na ślepotę rzeczną, w odpowiedzi na prośbę jednej z sióstr misjonarek.


Kapituła Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego postanowiła nagrodzić Medalem 3 misjonarzy, którzy oddali całe swe życie misjom. Są nimi: 

 1. Abp Wilhelm Józef Kurtz, werbista. Pracuje on w Papui Nowej Gwinei od 1967 roku. Przez 13 lat posługiwał w prowincji Simbu, w misji Mai, gdzie był pierwszym polskim misjonarzem i organizatorem od podstaw życia religijnego. Wybudował na tym terenie 3 kościoły, mały szpital i 3 szkoły podstawowe. W 1981 r. przeszedł do misji Koge i otrzymał nominację na wikariusza generalnego nowoutworzonej diecezji Kundiawa. Tutaj podjął się organizacji struktur diecezjalnych od podstaw. Po 18 latach pracy jako ordynariusz, w 2000 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą archidiecezji Madang. Tutaj utworzył 80 szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkoły katechetyczne i szpitale. W 2010 r. ksiądz arcybiskup zrezygnował ze względu na wiek, ale nadal pełni funkcje duszpasterskie. 
 2. Pani Dominika Szkatuła. Od 36 lat pracuje na misjach wśród Indian w  Peru. Przez wiele lat służyła trędowatym, a od 2015 r, jest koordynatorką generalną duszpasterstwa w Wikariacie Apostolskim San Jose de Amazonas. Jest także koordynatorem generalnym duszpasterstwa Indian. Zajmuje się katechizacją dzieci, duszpasterstwem młodzieży, formacją animatorów wspólnot chrześcijańskich. Współpracuje z organizacjami indiańskimi i metyskimi w obronie ich ziemi, lasów i rzek. Jest członkiem Sieci Kościelnej dla Amazonii Kontynentalnej. Obecnie przygotowuje dokumenty dla Specjalnego Synodu Biskupów na temat Amazonii.
 3. Ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz fideidonista z archidiecezji lubelskiej. Przepracował on w Zambii 11 lat. W 1987 r. przeniósł się do Kamerunu, gdzie przez 30 lat dał się poznać jako gorliwy misjonarz, organizator ośrodków duszpasterskich, budowniczy kościołów, kaplic, szkół i przedszkoli katolickich oraz ośrodków zdrowia. 

W 2018 roku Kapituła Medalu spośród 112 zgłoszonych kandydatów do Medalu wybrała 12. Są wśród nich misjonarki i misjonarze aktualnie pracujący na misjach, księża diecezjalni, siostry zakonne oraz świeccy, angażujący się w animację i formację misyjną, wspierający misje duchowo i materialnie.  

Nagrodzeni w kategorii: „za zasługi w dziele misyjnym”

 1.  Ks. Janury Liberski, fideidonista z archidiecezji katowickiej, który oddał 40 lat swego pracowitego życia misjom w Zambii i Zimbabwe oraz 4 lata poświęcił posłudze misyjnej w Kazachstanie. 
 2. Prof. Wacław Leszek Nahorski. Od 2003 r. jest kierownikiem Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych należącej do Akademickiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Od wielu lat, dzięki jego zaangażowaniu i życzliwości leczą się w niej misjonarze i misjonarki, przyjeżdżający na urlopy do kraju. Prof. Wacław Nahorski współpracuje z Ośrodkiem Sao Lucas w Kifangondo (Angola), pełniąc nad placówką nadzór merytoryczny.
 3. S. Jolanta Karolina Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – Starowiejskich. W czasie II wojny światowej wywieziona z rodziną na Sybir, dotarła z repatriantami na Bliski Wschód i ostatecznie do Tengeru, dzisiejsza Tanzania. Pracowała od 1945 r. w Zambii, zajmując się sierotami na placówce w Kasisi. Po krótkim pobycie w Republice Południowoafrykańskiej podjęła posługę w Kasisi, Chingombe i Matero, gdzie zajmowała się pracą w sierocińcu, duszpasterstwem, opieką nad kościołem i nad chorymi. Była administratorką szpitala w Katondwe. Pracowała jako sekretarz arcybiskupa Lusaki. W latach 1980-1987 zajmowała się duszpasterstwem dzieci i młodzieży w Kabwe. Od 1996 r. pracuje na placówce w Kasisi opiekując się chorymi oraz dziećmi w sierocińcu, zajmuje się również sprawami kancelaryjnymi w parafii. Jest aktywna na misjach do dziś.

 Nagrodzeni w kategorii: „pomoc modlitewna i duchowa”

 1. Ks. prał. Stanisław Wojdak, były misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej oraz ojciec duchowny seminarium tarnowskiego. Obecnie wicedyrektor Wydziału Misyjnego Kurii i ojciec duchowny fideidonistów tarnowskich. Założyciel i opiekun Ogniska misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym, inicjator kleryckich staży misyjnych, które trwają od 11 lat. Ksiądz Stanisław założył w 2009 r. Legion Misyjny, zrzeszający duchownych, osoby konsekrowane, kleryków i świeckich. Członkowie modlą się w intencji dzieła ewangelizacji świata i spotykają się z misjonarzami.
 2. Pani Ewa Zachwieja. Od 25 lat pracuje w szkole, gdzie prowadzi ognisko misyjne. Wydaje gazetkę, reżyseruje przedstawienia misyjne i prowadzi także grupę misyjną w parafii. Pomaga swej siostrze w Angoli organizując akcje misyjne. Udziela się w gnieźnieńskim referacie misyjnym przy organizowaniu konkursów, szkół animatora misyjnego i majówek dla dzieci. Prowadzi wykłady z animacji misyjnej w różnych diecezjach. Współpracuje z dyrekcją krajową Papieskich Dzieł Misyjnych.
 3. Pani Jolanta Alibożek, od 30 lat prowadząca grupę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Bieczu. Organizuje modlitwy, czuwania oraz pierwsze piątki miesiąca w intencji misji.

Nagrodzeni w kategorii: „pomoc materialna i finansowa misjom”

 1. Ks. Jan Szczepaniak, proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie. W jego osobie Kapituła pragnęła wyrazić również wdzięczność Stowarzyszeniu Misyjno-Charytatywnemu „Missio Misericordiae”, powstałemu w parafii w styczniu 2004 r. z inicjatywy o. Zdzisława Grada SVD. Stowarzyszenie wspiera działalność misjonarzy wywodzących się z terenu gminy. Najważniejszym projektem jest „Misyjna Adopcja Serca”, dzięki której kilkaset dzieci z Madagaskaru i Papui Nowej Gwinei uczęszcza do szkoły. Ksiądz Jan organizuje kongresy misyjne oraz spotkania formacyjne, w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
 2. S. Anna Lisiecka z prowincji łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, która od 1950 r. pracowała jako katechetka, zachęcając młodzież do wspierania misji. Od 2003 r. zbiera znaczki pocztowe na misje. Jest inicjatorką akcji „Góra Grosza” w swoim Zgromadzeniu. Mimo zaawansowanego wieku ofiarnie modli się i pomaga misjom.
 3. Pan Władysław Grochowski, prezes Grupy „Arche” z Siedlec, który pomaga finansowo i materialnie misjonarzom. W 2017 r. sfinansował budowę szkoły i zaplecza edukacyjnego w Busso w Czadzie.

Nagrodzeni w kategorii: „informacja medialna”

 1. Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi”. Pierwszym redaktorem i pomysłodawcą czasopisma był o. Alfons Kupka OMI. Dwumiesięcznik od 35 lat informuje o sytuacji misjonarzy w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem oblatów. Prowadzi formację misyjną, przekazuje parafiom materiały do animacji misyjnej. „Misyjne Drogi” stale się rozwijają. Od 5 lat pismo animuje akcję „Misjonarz na Post”. Od 2000 r. prowadzi stronę internetową, a od 2016 roku portal: misyjne.pl.
 2. Wydawnictwo „Missio-Polonia”, obchodzące 25 - lecie swej działalności. Prowadzi nie tylko działalność wydawniczą i przygotowuje publikacje misyjne, ale także bierze udział w animacji misyjnej, kongresach, bezpośrednio pomaga misjonarzom, organizuje Szkołę Animatora Misyjnego. 
 3. Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”. Od wielu lat pismo informuje czytelników o najważniejszych wydarzeniach misyjnych, prezentuje pracę misjonarek i misjonarzy oraz uczestniczy w promowaniu działań na rzecz misji. Tak w wydaniu ogólnopolskim, jak i w dodatkach diecezjalnych, często pojawia się problematyka misyjna. 

 

      Uroczystość uświetnił śpiew ewangelizującego chóru Dysonans z Poznania na rozpoczęcie, w przerwie podczas wręczania medali i na zakończenie. Uczestnicy uroczystości otrzymali na pamiątkę modlitewnik „Mocą Ducha Świętego”. Wszyscy zostali też zaproszeni na agapę obiadową. Tu była sposobność spotkać swoich znajomych i podzielić się swoimi przeżyciami bądź potrzebami.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.27983093261719