1 grudnia 2018

Czuwanie na Jasnej Górze

            Koniec roku liturgicznego i rozpoczęcie Adwentu 2018 w CFM

W wigilię święta św. Andrzeja apostoła, po godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, zebraliśmy się na zabawie andrzejkowej. Był sernik upieczony przez Basię, napoje bezalkoholowe, owoce, etc.; zabawy, muzyka i tańce. Można pięknie i radośnie bawić się bez żadnej kropli alkoholu!

W sobotni poranek 1 grudnia tuż po godzinie 7.00 wyruszyliśmy autokarem do Częstochowy na sesję misjologiczną i czuwanie nocne na temat Mocni w Duchu przy sercu Maryi, zorganizowane przez Papieską Unię Misyjną. Podróż była bardzo dobra, więc po obiedzie w Domu Pielgrzyma, mieliśmy do południa sporo możliwości na osobiste organizowanie czasu przed oficjalnym rozpoczęciem zajęć. W recepcji każdy uczestnik otrzymał pakiecik folderów misyjnych wraz z całym programem spotkania. O godzinie 14.00 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bpa Mirosława Gucwy, przybyłego z Republiki Środkowoafrykańskiej.

Sesja rozpoczęła się o godz. 15.30 w sali o. Kordeckiego konferencją Biskupa Andrzeja Czai z diecezji opolskiej na temat: Duch Święty w misji Kościoła. Były to cenne treści budzące wiarę i odpowiedzialność chrześcijańską. Biskup podkreślił, że jest w nas „cały potencjał Ducha Świętego od przyjęcia sakramentu Bierzmowania”, abyśmy żyli jak Jezus i byli Jego świadkami w mocy tegoż Ducha. Na podstawie Pisma świętego, nauki ojców Kościoła i ostatnich Papieży wykazał, że to w Duchu Świętym dokonuje się wcielenie Dobrej Nowiny w ludzkie serca, uniwersalizacja, aplikacja i asymilacja. Duch Święty czyni naszym to, co Bóg Ojciec w Chrystusie nam daje.

Tak wielkie obdarowanie jest wymagające i zobowiązujące, by być uległym Duchowi Świętemu, napełniać się Nim i z Nim współdziałać. Napełniamy się Duchem Świętym w sakramentach świętych, z których Eucharystia najpełniej uobecnia Pięćdziesiątnicę. W Eucharystii przyjmujemy nie tylko Ciało i Krew Jezusa, ale także Ducha Świętego, który czyni Chrystusa obecnym w nas. W Słowie Bożym odczytywanym, głoszonym i słuchanym Duch Święty budzi naszą wiarę.

Wypływa stąd trudne zadanie układania życia według Ducha Świętego, który domaga się usunięcia grzechu i ożywienia miłości. To ona jest znakiem charyzmatu, a uwidacznia się przez:

- zakorzenienie w wierze Kościoła,

- woli prowadzenia życia apostolskiego,

- głoszeniu Słowa Bożego ubogim.

Nie chodzi o unikanie konfliktu, ale o podnoszenie poziomu życia chrześcijańskiego. Sprzyja temu kontemplacja w Duchu św. a nie sama tylko aktywność apostolska.

Biskup Mirosław Gucwa podzielił się świadectwem mocy Ducha Świętego w życiu Kościoła Republiki Środkowoafrykańskiej. W tym kraju, od 2013 roku toczą się walki o wpływy i bogactwa naturalne kraju między sześcioma ugrupowaniami wspomaganymi nielegalnie dostarczaną bronią z krajów zachodnich, od byłych kolonialistów, bez reakcji na to wojsk ONZ. Skutkiem tego są grabieże, zabójstwa i gwałty. Nakreślił też historię ewangelizacji w tym kraju i aktualny stan Kościoła lokalnego. Duchowni pozostają z miejscową ludnością, by wspólną modlitwą (głównie różańcową) i posługą wspomagać niewinnych. Biskup zaznaczył, że nawet w rebeliantach spotyka się odruchy ludzkiego humanizmu, dając tego przykłady i prosił o modlitwę za jego lokalny Kościół.

Cennym przekazem była relacja ks. Tomasza Atłasa dyrektora krajowego PDM, oraz o. Luca Bovio IMC sekretarza krajowego PUM o młodym Kościele katolickim w Mongolii, po ich wizycie w tym kraju. Wizualna prezentacja pozwoliła dostrzec niepowtarzalną specyfikę krajobrazową i kulturowo-religijną tego kraju i narodu.

Po zakończonej sesji udaliśmy się na gorącą kolację do refektarza Seminarium Duchownego. O godzinie 21.00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim i pozostaliśmy na modlitwie w kaplicy Matki Bożej do godziny 3.30 rano dnia 2 grudnia. Około godziny 23.20, przed mającą rozpocząć się wkrótce Mszą świętą, każda z osób przygotowujących się w Centrum Formacji Misyjnej przedstawiła się i zaprezentowała kierunek swojej misji (Jamajka, Kuba, Kamerun i Boliwia), prosząc o modlitwę w tej intencji. O godzinie 24.00 uczestnictwem we Mszy świętej, rozpoczętej śpiewem adwentowym, wkroczyliśmy wszyscy w I niedzielę Adwentu. Przewodniczący koncelebry bp Leszek Leszkiewicz z diecezji tarnowskiej, w krótkiej homilii uwrażliwił na znaczenie pragnienia spotkania Chrystusa, by to spotkanie rzeczywiście mogło się dokonać i wydać owoce. O godzinie 1.30 studenci Centrum Formacji Misyjnej wraz z nowicjatem sióstr dominikanek z Zielonki poprowadzili nabożeństwo misyjne ze słowem Bożym i rozważaniami przeplatanymi śpiewem i muzyką (gitary, bęben i flet poprzeczny). Przed zakończeniem naszego nabożeństwa odmówiliśmy litanię do Ducha Świętego.

Po wspólnej Jutrzni czuwanie zakończył akt zawierzenia Matce Bożej i błogosławieństwo. Powrót do Warszawy był równie szczęśliwy jak podróż do Częstochowy. Dziękujemy Księdzu Dyrektorowi za wkład organizacyjny tego wyjazdu. Za wszystko Bogu niech będą dzięki.

 

s. Janina Samolewicz SJE - studentka CFM

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.070940017700195