21 grudnia 2018

Spotkanie opłatkowe

 

Dzień 21 grudzień 2018 roku był wyjątkowy. Jutrznia, śniadanie wprawdzie jak co dzień, ale atmosfera uroczysta i bez wykładów.

Na Mszy świętej o godzinie 10.30 zgromadziło się liczne grono uczestników:

- Biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji do spraw Misji przy Episkopacie, główny celebrans;

- współpracownicy Biskupa;

- Dyrektorzy i przedstawiciele poszczególnych sekcji misyjnych: CFM, Ad Gentes, MIVA Polska, Papieskie Dzieła Misyjne;

- Pracownicy poszczególnych działów,

- Profesorzy i Panie lektorki,

- Studenci tegoż roku formacji misyjnej.

Wszystkich powitał uroczyście w kaplicy Ks. Jan Fecko, jako gospodarz domu. Podkreślił, że wprawdzie dzieli nas od dnia wigilijnego 3 dni, ale zebraliśmy się, by wspólnie przeżyć Eucharystię i dzielenie się opłatkiem, zanim rozjedziemy się do swoich domów na ostatnie, tak przeżywane święta. Za kilka miesięcy przygotowujący się do misji znajdą się już bowiem w zupełnie innej rzeczywistości. Zaprosił też wszystkich na wspólny obiad w auli.

Ksiądz Biskup do intencji przedstawionej przez Ks. Dyrektora dołączył prośbę o nowe powołania misyjne.

W głoszonej homilii zaś Biskup Jerzy podkreślił, że jesteśmy w adwentowym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Ewangelia dnia ukazuje Maryję i Jej „tak” dane Bogu. Z pośpiechem idzie do Ain Karin do świętej Elżbiety. Niesie Słowo, które stało się Ciałem. Maryja w drodze – prawdziwa misjonarka, ewangelizatorka, pielgrzym miłości niosący Boga. Duch Święty pośród świętych niewiast sprawił, że Elżbieta rozpoznała w Maryi Matkę Boga i uznała swoje miejsce wobec Niej, mówiąc: „Skądże mi ta łaska, że Matka Pana mego przychodzi do mnie”. Od „fiat” Maryi Pan już jest blisko nas.  Jezus i Jan w łonach swych matek spotkali się z radością.

Wpatrujmy się w Maryję. Niech Duch Święty przygotowuje serca tych, do których jesteście posłani, aby zauważyli, że przyjeżdżają nie turyści, lecz ludzie Pana, którzy niosą miłość Chrystusa.  Pytając, co to jest miłość, nawiązał do historii 4-letniego chłopca, który poszedł do sąsiada płaczącego po śmierci swojej żony. Usiadł mu na kolanach. Kiedy wrócił do domu, zapytany przez mamę co tam robił, powiedział: „pomagałem mu płakać”. To jest prosty przykład inkulturacji. Trzeba poznać tych, do których jesteśmy posłani w mocy Bożego Ducha. Duch Święty sprawił, że dokonało się wcielenie Syna Bożego. Kiedy niesiemy Chrystusa, On napełnia Duchem Świętym tych, do których jesteśmy posłani. Umocnieni Duchem Świętym ludzie, rozpoznają w misjonarzu człowieka Bożego.

Na koniec wezwał: we Mszy świętej prośmy, abyśmy nieśli Chrystusa jak Maryja bez lęku o warunki, z jakimi się spotkamy w drodze. Miłość to służba! Ewangelizacja to służba!

 Po zakończonej Eucharystii zebraliśmy się w auli przy choince, gdzie zwykle korzystamy z wykładów.  Tego dnia czekały na gości uroczyście nakryte przez studentów stoły. Kolęda, zapalone świece, odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, życzenia świąteczne studentów dla Biskupa Jerzego, o. Kazimierza Szymczychy, sekretarza Komisji ds. Misji i Ks. Jana Fecko, dyrektora CFM-u z upominkami, życzenia Biskupa, pobłogosławienie przygotowanych opłatków i dzielenie się między sobą tym poświęconym chlebem i życzliwością wszystkich obecnych. Czasem cisnęła się do oka łza wzruszenia.

Kiedy wszyscy z wszystkimi podzielili się opłatkiem i  życzeniami, zasiedliśmy do stołu, gdzie się komu podobało. Wiele miejsc pozostało pustych, chociaż więcej było zaproszonych osób, co świadczy o wielkiej otwartości domu misyjnego na ul. Byszewskiej. Obsługą stołu zajęli się studenci, a mieli czym służyć, bo nasi kucharze w hojności serca pracowali, aby ta wigilia była Bogu i ludziom miła. Między daniami wybrzmiały przy instrumentach kolędy na przemian w języku francuskim i hiszpańskim, a na koniec głównie w języku polskim. Przybyła też w trakcie kolędowania młoda mama z małym dzieciątkiem.

Po błogosławieństwie Biskupa na zakończenie spotkania, stopniowo goście opuszczali aulę w zależności od powinności, jakie ich czekały. Studenci przyłożyli się do porządkowania naczyń i sali, by następnie pożegnać się w tej studenckiej rodzinie misyjnej i udać się w drogę do miejsc, w których czeka rodzinne świętowanie Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

s. Janina Samolewicz SJE - studentka CFM

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.071339845657349