26 stycznia 2019

100-na rocznica konsekracji biskupiej Jerzego Matulewicza

Dnia 26 stycznia 2019, w wigilię święta błogosławionego arcybiskupa Jerzego Matulewicza, na zaproszenie Przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii uczestniczyliśmy w Pruszkowie we wspólnym z Siostrami, przeżywaniu 100-ej rocznicy Jego konsekracji biskupiej.

Od godz. 9.30 przybywali goście i gromadziliśmy się w refektarzu przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. O godz. 10.20 w górnej sali powitała nas wszystkich Matka generalna Małgorzata i zaprosiła s.  Janinę do zaprezentowania osoby błogosławionego Jerzego. W prezentacji oprócz spontanicznie przedstawionej biografii zapoznaliśmy się z zasługami Biskupa Wileńskiego i Jego misyjnym przesłaniem. Prezentacja wizualna pokazała nam kilka zdjęć wydobytych z archiwum i fragmenty z zachowanych pism założyciela zgromadzenia SJE. Mieliśmy sposobność obejrzeć też krótki filmik przybliżający nam aktualne życie i działalność sióstr na terenie Rosji, Kazachstanu i Niemiec O godz. 11.15 rozpoczęła się uroczysta liturgia dziękczynna mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Jana Fecko wraz z Ks. Maciejem Będzińskim, Ks. Jerzym Kraśnickim, O. Elizeuszem Czwerenko OFM i Ks. Maciejem Pawłowskim, podczas której nie zabrakło również śpiewu w języku hiszpańskim i modlitwy za misję. Homilię wygłosił Ks. Maciej Będziński z uwrażliwieniem na centralną rolę Jezusa w Eucharystii tak w Kościele jak też w posłudze misyjnej. Po wspólnej adoracji dziękczynnej Najświętszego Sakramentu, uczczeniu relikwii bł. Jerzego Matulewicza i wspólnym zdjęciu przeszliśmy na obiad z rekreacją bogatą w śpiewy w językach polskim, hiszpańskim i francuskim. Czuliśmy się wszyscy jedną rodziną. Przy pożegnaniu goście obecni, jak też ci którzy nie mogli przybyć, zostali obdarowani małą pamiątką z dewizą biskupa Matulewicza „Zło Dobrem Zwyciężaj”.

 

Fragmenty wypowiedzi s. Janiny Samolewicz SJE, studentki CFM -  podczas prezentacji

Dnia 8 grudnia 2019 roku w 100 rocznicę ingresu Biskupa Jerzego Matulewicza w katedrze Wileńskiej, w odrestaurowanej kaplicy św. Piotra umieszczono relikwie Błogosławionego.

Do bardzo ważnych działań Biskupa Matulewicza trzeba zaliczyć:

- gruntowną wizytację całej diecezji po około 70 latach braku kontaktów ludzi z biskupem;

- gruntowną reformę seminarium duchownego w Wilnie, pozwalającą alumnom zachować własną zdrową tożsamość narodowo-kulturową i podnieść poziom kształcenia oraz formacji duchowej kleru;

- przywrócenie Uniwersytetowi im. Stefana Batorego w Wilnie wydziału teologii i wysyłanie kapłanów na studia specjalistyczne do Rzymu;

- ożywienie życia konsekrowanego i dzieł apostolskich w diecezji;

- uświadomienie religijne, moralne i misyjne całego Ludu Bożego w swojej diecezji;

- cenny dialog ze Stolicą Apostolską w sprawach wyznaniowych, narodowościowych i językowych w świetle ewangelicznego prawa miłości, który zaowocował na Soborze Watykańskim II;

- biskupia posługa w duchu miłości miłosiernej dla grzeszących i błądzących.

Tu trzeba zaznaczyć, że Biskup Matulewicz poczynił skutecznie wszystkie starania, by bł. ks. Michał Sopoćko powrócił z Warszawy do rodzimej diecezji, co okazało się dziełem Bożej Opatrzności w Jego spotkaniu ze św. s. Faustyną dla rozkrzewienia czci Bożego Miłosierdzia.

Idea misyjna Kościoła zawarta w liście apostolskim Ojca Świętego Benedykta XV z dnia 30 listopada 1919 dojrzewała w myśli Biskupa Jerzego podczas prowadzonego dialogu ze swoim duchowieństwem i znalazła wyraz:

- w utworzeniu dla diecezji Związku Misyjnego Kleru

- oraz w Jego liście pasterskim o Misjach z dnia 22 maja 1924 roku.

Owocem 4-letniej wizytacji w diecezji wileńskiej było powołanie do życia w 1923 roku przez Biskupa Wileńskiego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Biskup Jerzy głównie we wschodnich rejonach diecezji rozeznał pragnienia licznej młodzieży, by swoje życie poświęcić całkowicie Bogu i Kościołowi. Siostry pochodziły z własnego środowiska, znały i rozumiały je. Miały służyć mu swoim oddziaływaniem. W zakres tego oddziaływania wchodziły:

- podnoszenie poziomu świadomości religijnej i jej praktycznego zastosowania w życiu;

- prowadzenie gimnazjum i warsztatów zawodowych oraz internatu dla dziewcząt;

- organizowanie życia kulturalnego przez inscenizacje i tańce zwieńczane adoracją Najświętszego Sakramentu.

Pragnienia misyjne sióstr założyciel ukierunkowywał z dużą roztropnością, o czym świadczą Jego  słowa przesłane do współzałożycielki s. Wandy Jeute: ”Kochajcie Boga gorąco i kochajcie się wzajemnie. Bóg Was nie opuści. W przyszłości i pole do pracy misyjnej się otworzy.”

Siostry naszego Zgromadzenia posługiwały na Białorusi, Litwie, Łotwie, Gruzji i Armenii, Tadżykistanie, Kazachstanie, Rosji, Ukrainie, Libii, Rzymie. Obecnie nasze placówki znajdują się w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Rosji i Kazachstanie. Decyzja o misji na Kubie ma charakter odpowiedzi na prośbę Biskupów Kubańskich najpierw jako posłanie dwu sióstr na jeden rok. Jeśli obustronnie Pan Bóg pobłogosławi siostrom i Kościołowi kubańskiemu, nie wykluczamy przedłużenia czasu misji.

s. Janina Samolewicz SJE - studentka CFM

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.15606212615967