8 kwietnia 2019

Jakie wydarzenia przyniósł nam marzec w CFM?

Rozpoczęliśmy Wielki Post w przygotowaniu do rozesłania nas do naszego przeznaczenia misyjnego. Już w wieczór wigilii środy popielcowej rozpoczęliśmy dzień skupienia pod kierunkiem ks. Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Ad Gentes. Centralnym tematem był sakrament pokuty i pojednania sam w sobie, jako dar Bożego Miłosierdzia dla grzesznika, by zyskując przebaczenie, mógł rozpocząć nowe życie. Pokazując Boże zapomnienie grzechów dla tych, którzy otrzymali ich przebaczenie, ks. Zbigniew wezwał do życia w miłości we wspólnocie Kościoła i obdarowywania nią tych, do których będziemy posłani.

Podczas liturgii środy popielcowej czoła nasze zostały dotknięte poświęconym popiołem. Mamy iść i głosić Chrystusa życiem i słowem, aż staniemy się prochem. W każdy piątek bezpośrednio po jutrzni osoba przewodnicząca modlitwie tego dnia prowadzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Konferencje ascetyczne w czwartki sygnalizują nam coraz mocniejsze wezwania:

- Posłani przez Kościół powinni pozostawać w zależności od Jego przełożonych, a w trudnościach zwracać się do nich. Konieczna jest współpraca w działalności misyjnej – ktoś był przed nami, ktoś przyjdzie po nas, po sobie trzeba zostawić coś dobrego, a nie lękać się następstw misji, pamiętając, że Kościół jest zbudowany na krwi Męczenników.

- Aby być skutecznym misjonarzem, trzeba przyjąć Słowo Boże, wcielić je w swoje życie i dzielić się Nim z tymi, do których będziemy posłani. Posyła Wspólnota i Ona ma prawo do tego, abyśmy Ją ubogacali doświadczeniami misjonarza.

- Misjonarz jest człowiekiem miłości, aby mógł głosić każdemu, że jest kochany przez Boga; musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich. Chrystus rozszerzył przykazanie miłości również na nieprzyjaciół. Trzeba prosić Ducha Świętego o moc w słabości, aby je wypełnić.

Ks. prof. Jarosław Różański OMI, misjolog UKSW, w wykładzie o promocji ludzkiej w realizacji posłania misyjnego uwrażliwił na niebezpieczeństwo przeakcentowania spraw gospodarczych, społecznych i kulturowych z uszczerbkiem dla ewangelizacji. Zapoznał też z teologią wyzwolenia, a zilustrował ją filmem „Romero”, który dobrze wpisuje się w aktualizację Męki Chrystusa przez Kościół.

Ks. dr hab. Tomasz Szyszka, w wykładzie zaprezentował myśl misjologiczną na usługach misjonarzy i rolę kultu świętych w Ameryce Łacińskiej, Prezentacja nowych tendencji misjologicznych i ekologii integralnej, tematycznie i praktycznie przygotowywała do aktualnego udziału w rzeczywistości misyjnej Kościoła. Wykładowca naświetlił znaczenie otworzenia katedr misjologii na uczelniach świata, kongresów i konferencji misjologicznych, zachęcając do aktywnego przygotowania i udziału w nich.

Grupy językowe coraz intensywniej wchodzą w trud posługiwania się językami, których trzeba będzie używać na misjach: francuskiego i hiszpańskiego. Dlatego oprócz normalnych zajęć na lektoratach i na konwersacjach, podjęliśmy dodatkowo w soboty wyjazdy w teren z naszymi konwersatorkami. Jedna grupa odbyła podróż na południe Polski m. in. w okolice Krakowa, Zakopanego i Wrocławia. Druga grupa w kolejnym tygodniu udała się do Góry Kalwarii pod Warszawą, zapoznając się z historią tego miasta w Muzeum Regionalnym, prowadzonym przez Bożenę i Wojciecha Prus-Wiśniowskich, a w Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach - ze świadectwami o cudach za przyczyną tego świętego i nagranym przesłaniem misyjnym tychże w wypowiedzi bpa Jerzego Mazura, by następnie rozmawiać o tych sprawach w języku hiszpańskim.

Spotkanie z Siostrami Eucharystkami na obiedzie w domu nowicjackim i relacje s. Gertrudy Maliszewskiej o doświadczeniach z jej posługi siostry pielęgniarki w środowisku muzułmańskim w Libii zmusiło do tłumaczenia na żywo jej wypowiedzi na język hiszpański, by treści były zrozumiałe dla naszej konwersatorki P. Jiani. W kolejną sobotę obie grupy języka hiszpańskiego gościły w Michałowicach u Pani Ewy (naszej lektorki), by w rodzinnych warunkach gościnnych obcować ze sobą w języku hiszpańskim. Tymczasem grupa francuska ze swoją konwersatorką P. Colette Branders była na Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie u Pallotynów i na adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju w Niepokalanowie. Były to trudne i wyczerpujące doświadczenia, ale cóż to znaczy w obliczu Męki Chrystusa i tego co nas czeka?

Zakończył się czas pobytu wśród nas Pani Luz Jianniny Miranda Alegria. Dnia 29 marca podczas Mszy świętej w języku hiszpańskim nasze uczestnictwo ofiarowaliśmy w Jej intencji, jako wyraz naszej wdzięczności i ostatni lektorat w tym miesiącu przy wspólnej agapie poświęciliśmy podsumowaniu tego okresu oraz podziękowaliśmy wręczając pamiątkowy upominek. Ostatnie zajęcie konwersacyjne z P. Jianni poświęcone było zapoznaniu się zainteresowanych z teksem hiszpańskim dokumentu „Amazonia nuevos caminos para la Iglesia y para una eccologia integral”.

Spodziewaliśmy się, że jeszcze w niedzielę będziemy razem na Mszy św., ale bardzo późnym wieczorem w sobotę okazało się, że samolot, na który miała wystawiony bilet do Barcelony, nie odleci, Więc wybrała lot rannym samolotem. Ks. Tomasz i P. Barbara odwieźli ją na lotnisko Chopina już o godz. 6.30. Znaleźliśmy tylko upominki pożegnalne od niej, powieszone na klamkach do naszych pokoi.

W tym miesiącu też gościliśmy Rektora Seminarium Duchownego w Rzeszowie, który 10 lat przebywał na misjach w Czadzie, z 8 klerykami z seminaryjnego koła misyjnego. Uczestniczyli w Eucharystii w kaplicy CFM-u, a ks. Dyrektor zapoznał ich z ośrodkiem i jego zadaniami. Na obiedzie mieli okazję zapoznać się z atmosferą tego ośrodka. Po obiedzie spotkali się w auli z nami, przygotowującymi się do misji i z lektorkami języka hiszpańskiego. Po wzajemnym zapoznaniu się padło pytanie; dlaczego siostry przygotowują się do misji na Kubie? W kontekście odpowiedzi na to pytanie wybrzmiała w ogóle potrzeba przyswajania sobie języków obcych już w seminarium dla celów posługi duszpasterskiej w nieprzewidywalnych okolicznościach.

            Podane tu informacje nie wyczerpują wszystkich doświadczeń naszej aktywności, ale pozwalają zainteresowanym przygotowaniem do misji w CFM-e przybliżyć obraz naszej modlitwy, pracy i życia.

s. Janina Samolewicz SJE - studentka CFM

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.06992506980896