29 maja 2019

Zakończenie roku formacyjnego

 

Uwieńczeniem wspólnego przygotowania do podjęcia posługi misyjnej było dziękczynienie oddane Bogu w Trójcy jedynemu w uroczystej celebracji Eucharystii dnia 29 maja o godzinie 11 pod przewodnictwem Biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza  Diecezji Warszawsko-Praskiej, delegowanego na tę okoliczność przez Przewodniczącego Komisji Misyjnej, Bpa Jerzego  Mazura. W to dziękczynienie włączyliśmy także 50 lat kapłaństwa Ks. Jana Fecko, 35 lat pracy Pani KrystynySabiki 28 lat pracy Pani Ewy Bylickiej, które w tym roku zakończyły swoją posługę jako lektorki języków angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego dla przygotowujących się do misji.

We Mszy  świętej uczestniczyli przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych, Ad Gentes, Miva Polska i grona profesorskiego misjologii, ojcowie duchowni, proboszczowie Parafii, w których duszpasterstwo wspomagali kapłani z CFM-u, Panie lektorki języków obcych, stali pracownicy dzieł misyjnych i 8 studentów Kursu (2 kapłanów diecezjalnych, kapłan zakonny, 4 siostry zakonne i jedna osoba świecka). Z pośród 11 osób rozpoczynających kurs we wrześniu ukończyło go 9 – jeden kapłan diecezjalny przed zakończeniem kursu wyjechał już na placówkę misyjną w Boliwii. Pozostali stopniowo będą opuszczać kraj, udając się na utrwalenie języka francuskiego we Francji, by następnie udać się do Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki, inni bezpośrednio do Boliwii, na Jamajkę i na Kubę.

W homilii biskup Romuald skoncentrował się na odpowiedzialności za zbawienie drugiego człowieka, nawiązując do listu św.  Pawła: „jeden drugiego brzemiona noście”. Jest to zarazem odpowiedzialność za Kościół i Słowo Boże. Jej pierwowzorem jest Ojciec posyłający Syna do głoszenia Dobrej Nowiny, by dawać życie innym.  Dlatego siebie trzeba „zmisjonować” wiarą, zaufaniem, uporem, ale połączonym z cierpliwością i pokorą, by posługa misyjna wydała plon. Z Bożego źródła trzeba czerpać moc. Zrobić wszystko jak św. Paweł i nie zachowywać obrazy czy urazów. Przykładem posługi wychowawczej jest św. Urszula Ledóchowska, która promowała uśmiech jako zwyczajny sposób niesienia Dobrej Nowiny światu.

Po zakończonej liturgii wszyscy zebrali się w refektarzu, gdzie płomienne podziękowania wygłosili o. Kazimierz i ks. Jan za bogaty wkład wychowawczo-misyjny naszych Pań lektorek odchodzących na zasłużony odpoczynek. Biskupowi Romualdowi podziękowano za obecność, modlitwę, a szczególnie za ważne słowa Homilii wskazujące dobrą drogę misyjną.

Po wspólnym obiedzie i pożegnaniu gości studenci złożyli też swoje podziękowania Sekretarzowi Komisji Episkopatu ds. Misji, Ks. Dyrektorowi i pracownikom CFM-u. Tego samego dnia pożegnaliśmy się z ks. Maciejem i Ks. Pawłem, którzy już odjechali do swoich diecezji. Inni studenci pozostali na kilka dni, by uporządkować różne swoje sprawy w przygotowaniu do misji.

 

Wszyscy dziękujemy za modlitwy i różne sposoby wsparcia czekających nas zadań misyjnych oraz polecamy siebie i powierzonych nam ludzi życzliwej pamięci przed Jezusem Miłosiernym i Jego Matką.

 

s. Janina Samolewicz SJE - studentka CFM

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.17721605300903