16 września 2021

Inauguracja roku formacyjnego 2021-2022

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 13 misjonarzy rozpoczęło 16 września rok formacyjny w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 9 kapłanów diecezjalnych, 1 kapłan zakonny i 3 siostry zakonne poprzez modlitwę, życie wspólnotowe, studium teologiczno-misjologiczne oraz naukę języków obcych będą przez rok przygotowywać się do posłania misyjnego. Wyjadą na placówki misyjne do 10 krajów świata, najwięcej do Afryki.

– Inauguracja roku formacyjnego w CFM jest wspaniałą okazją, by Wam moi Drodzy podziękować za odwagę, misyjny zapał, który pomógł wam zejść z kanapy i wejść w misyjne buty, by wyruszyć aż po krańce ziemi. Ten rok formacyjny pomoże Wam jeszcze lepiej przygotować się do głoszenia Dobrej Nowiny w języku zrozumiałym przez tych ludzi do których zostaniecie posłani. Lektorki zadbają byście opanowali język tych, wśród których będziecie pracować. A najważniejszym i najbardziej zrozumiałym językiem jest język miłości – powiedział w homilii bp Mazur.

– W tym czasie będziecie pogłębiać duchowość misyjną, także poznawać metody ewangelizowania i metody działalności misyjnej tych, którzy Was poprzedzili w realizowaniu mandatu misyjnego aż po krańce ziemi. O to zadbają nasi profesorowie, ojcowie duchowni oraz spotkania z misjonarzami i misjonarkami, którzy będą się dzielić swoim świadectwem ewangelizacyjnym – zachęcał biskup uczestników liturgii.

Wspomniał też niedawną beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i Matki niewidomych s. Elżbiety Róży Czackiej. – Słowa księdza Prymasa: „Soli Deo – Samemu Bogu” i Matki Elżbiety: „Przez krzyż do nieba”, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Idźmy tą drogą i w naszym misjonarskim życiu prowadźmy innych na tę drogę – powiedział.

Jak podkreśla ks. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji, Centrum Formacji Misyjnej to miejsce zupełnie wyjątkowe. – Z tego co się orientuję, nie ma nigdzie w świecie podobnej placówki, w której przez 9 miesięcy przyszyli misjonarze mieszkaliby razem i przygotowywali się wspólnie do wyjazdu – stwierdza.

Ks. Szymczycha wyjaśnia, że formacja w Centrum nie jest obowiązkowa przed wyjazdem na misje. Nie podejmują jej np. zakonnicy ze zgromadzeń o charyzmacie misyjnym, którzy przeżywają takie przygotowanie w ramach własnych wspólnot. – Wszyscy chętni jednak, zarówno księża diecezjalni, siostry, jak i osoby świeckie są bardzo mile widziani – zachęca kapłan.

Jak podkreśla, formacja w Centrum, dla ludzi, którzy przedtem sprawowali różne istotne funkcje np. w zgromadzeniach zakonnych, byli wikariuszami, czy proboszczami - to czas zatrzymania się i modlitwy przed Panem Jezusem. – Codzienna Eucharystia, comiesięczne dni skupienia, rekolekcje - formacja duchowa jest najważniejsza – zaznacza ks. Szymczycha. Istotnym elementem formacyjnym jest też budowanie wspólnoty w gronie przyszłych misjonarzy, którzy często pochodzą z różnych diecezji i różnych środowisk.

Nie sposób pominąć aspektu edukacyjnego. Wiąże się on przede wszystkim z intensywną nauką języka używanego w kraju, do którego dany misjonarz wyjedzie. 4 dni w tygodniu odbywają się lektoraty, od stycznia do końca roku formacyjnego do Centrum przyjeżdżają konwersatorzy, nie mówiący po polsku. Sprawowane są też Msze św. w różnych językach. Raz w tygodniu przyszli misjonarze uczestniczą w wykładach z misjologii, etnologii, religioznawstwa i kulturoznawstwa, przybliżające im charakter ich przyszłej pracy. Kilka razy w roku odbywają się też wykłady z medycyny tropikalnej, łączące się również z przygotowywaniem do wyjazdu od strony praktycznej i zdrowotnej oraz przyjęciem potrzebnych szczepionek.

Jak informuje ks. dr Szymczycha, formacja w Centrum jest bezpłatna, finansowana z Krajowego Funduszu Misyjnego. Środki na ten cel zbierane są 6 stycznia.

Każdego roku formację w Centrum podejmuje od 10 do 15 osób, które następnie wyjeżdżają na misje. Od 1984 r. czyli od czasu, gdy powstało Centrum, formację w nim podjęło ponad tysiąc misjonarzy.

Obecnie na świecie pracuje 1883 misjonarzy z Polski (kapłanów diecezjalnych i zakonnych, braci i sióstr zakonnych oraz misjonarzy świeckich). Są to jak wyjaśnia ks. Szymczycha, misjonarze Ad Gentes, czyli w krajach misyjnych. Oprócz tego ponad tysiąc osób pracuje w krajach b. ZSRR. Cieszy również rozwój wolontariatu misyjnego ludzi młodych w diecezjach i przy zgromadzeniach zakonnych, który daje nadzieję na pozyskanie nowych współpracowników na niwie misjnej. Liczba misjonarzy w ostatnich latach nieco spada, choć nie jest to wyraźna tendencja spadkowa. Inauguracja kolejnego roku formacyjnego w Centrum jest okazją do modlitwy o nowe powołania misyjne.

 

 

    Nazwisko i imię Kraj / Kontynent Język Przynależność
1. s. Cecot Monika Kamerun francuski Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)
2. ks. Ejsymont Cezary Alaska angielski Diecezja elbląska
3. ks. Fac Tadeusz Boliwia hiszpański Archidiecezja lubelska
4. o. Jankowicz Olaf Damian Togo albo Burkina Faso francuski Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanie OFM
5. s. Kanadys Weronika Dominika Burundi francuski Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha świętego de Saxia
6. ks. Karwowski Adrian Tanzania angielski Archidiecezja białostocka
7. ks. Kulig Tomasz Ameryka Południowa hiszpański Diecezja tarnowska
8. ks. Migrała Andrzej Boliwia hiszpański Archidiecezja warmińska
9. ks. Senejko Krzysztof Kamerun francuski Archidiecezja przemyska
10. ks. Sierzchuła Piotr PNG angielski Archidiecezja wrocławska
11. ks. Szawan Michał PNG angielski Diecezja sandomierska
12. s. Sztefko Maria Laura Kenia lub Nigeria angielski Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

 

 

o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.13963794708252