24 września 2018

LITANIA MISYJNA

LITANIA MISYJNA


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Za tych, co na Twą służbę życie oddali, dziękujemy Ci, Panie.

Za tych, co swoją miłością ogarniają wszystkie narody ziemi,

Za tych, którzy oświetlają umysły ludziom,

Za tych, co swym przykładem umacniają w narodach wiarę,

Za tych, co budują Twój Kościół na wszystkich krańcach ziemi,

Za nowo ochrzczonych,

Za gorące serca spragnione Twojej nauki,

O nowych głosicieli Ewangelii, prosimy Cię, Panie.

O ludzi życzliwych misjom,

O błogosławieństwo dla Twych synów w trudnej pracy misyjnej,

O przyjęcie do grona Twych świętych tych, którzy całe życie głosili Ewangelię ludom,

O dar wiary dla tych, którzy jej nie mają,

O umacnianie w wierze nowych dzieci Kościoła,

O pocieszenie tych, którym się w pracy nie wiedzie,

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Ty posłałeś na świat swego Jednorodzonego Syna, aby wszystkim ludziom głosił Twoje nieskończone miłosierdzie i budował Królestwo niebieskie na ziemi, prosimy Cię, umacniaj w nas zapał misyjny i daj, abyśmy swoimi modlitwami, pokutą, cierpieniem i ofiarami przyczyniali się do zbawienia ludzkości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Daj, Boże, wszystkim wierzącym łaskę zrozumienia, że są posłani do głoszenia i świadczenia o Twojej Ewangelii wszystkim narodom na całej ziemi. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
57 0.062939882278442