24 września 2018

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

(Bł. Maria od Męki Pańskiej)

 

Napełnij mnie, Duchu Święty,

przyjdź nie tylko do mnie, ale i do wszystkich ludzi!

Przyjdź łagodny i słodki Gościu duszy,

przyjdź słodkie Orzeźwienie.

Przyjdź doskonały Pocieszycielu,

moje wsparcie i pomoc w doświadczeniach.
Przyjdź Duchu Miłości!

 

Przyjdź Ojcze ubogich i spraw,

bym się stała uboga w rzeczy, które do Ciebie nie prowadzą.

Bądź moim jedynym bogactwem!

Pragnę Cię mieć w sobie!

Pragnę, by rozszerzało się Twoje Królestwo!

Otwórz mnie na nowe drogi,

na nowe horyzonty, które chcesz mi ukazać.

 

Jesteś moim życiem, o Duchu Święty,

który prowadzisz mnie do Ojca i Syna.

Przebywasz z nami aż do skończenia świata,

by nas wspierać i oświecać nasze życie.

 

Jesteś jak cicho padający deszcz, deszcz ognia,

który oświeca bez spalania, który świeci bez zniszczenia.

Spraw, byśmy zrozumieli,

że Ty jesteś nie tylko czułością i pocieszeniem,

ale Ty powinieneś przemawiać i płonąć w Twoich misjonarkach.

 

O Boski Duchu, zachowaj w nas Bożą Bojaźń,

zaszczepioną w naszej duszy przez Chrzest.

Naucz nas pogodzić ją z pokojem i radością.

 

O Boski Duchu, obdarz nas darem Rady,

byśmy wiedzieli, co mamy czynić.

 

O Boski Duchu, obdarz nas obficie darem Pobożności,

który uwalnia od egoizmu.

Spraw, aby nasze serca nie były obojętne, uzdolnij je do miłości.

Daj nam Pobożność, która wzywa pomocy i światła,

Miłość, która zapomina o sobie,

Łagodność, która uśmierza,

Gorliwość, która zawsze pobudza do działania.

 

O Mocy, która nas podnosisz, by nas zanurzyć w nadprzyrodzoności.

O Światło, które wprowadza do wnętrza duszy radość prawdy i miłość,

bądź moją mocą i moim światłem.

 

Duchu Wiedzy, daj mi poznać to wszystko,

co pogłębia moją wiarę.

Mój Boże, daj mi poznać Twoje pragnienia wobec mnie,

a wstanę i pójdę do Ciebie.

 

Duchu Pocieszycielu, prowadź mnie!

Udziel mi zdolności rozeznawania duchów.

Naucz mnie również pocieszać.

O Boski Duchu, proszę Cię o pokorne posłuszeństwo,

wierną strażniczkę jedności.

I podtrzymuj tę jedność w Kościele i Zgromadzeniu.

 

O Boski Duchu, chcę Cię posiadać.

Bądź i króluj we mnie, bym w końcu ja mogła Cię posiadać

i bym nie zawróciła z ewangelicznej drogi.

Dokonuj we mnie każdego dnia tej duchowej przemiany.

Oświecaj mnie, Panie, bym dostrzegała Twoją wolę

i spraw, bym ją czyniła z miłością.

 

O Boski Duchu, uzdolnij nas do rozeznawania prawdy od fałszu,

tego, co sprawiedliwe od niesprawiedliwości.

Daj nam proste spojrzenie, by całe nasze ciało i wszystkie czynności,

nasze pragnienia i myśli były w świetle.

Duchu Święty, otwórz dla naszych dusz nowe drogi!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
57 0.064004182815552