24 września 2018

NOWENNA W INTENCJI MISJI

NOWENNA W INTENCJI MISJI

 

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE NOWENNY

 

Panie, Jezu Chryste, który powołałeś swoich uczniów, by szli i głosili Ewangelię na cały świat, miej w swej opiece także i współczesnych apostołów, którzy wyjeżdżają na krańce świata, by służyć pomocą i głosić Ciebie.

            Niech Twój przykład apostolstwa wypełni ich tęsknotę za domami, rodzinami, ojczyznami. Niech Twoje słowo będzie dla nich pokrzepieniem w czasie próby, zniechęcenia, zmęczenia, by oddani Tobie i pracy byli świadectwem dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla tych, którzy służą.

            Boże, dopomóż im w ich pracy. Niech mieszkańcy krajów misyjnych pomagają im w budowie kościołów, szkół, szpitali i dróg. Niech najbardziej potrzebujący przyjmują pomoc misjonarzy z pokorą, niech ich uszy i serca będą otwarte na Boże Słowo głoszone przez misjonarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

 

Święta Tereso z Lisieux, patronko misjonarzy i poszukujących Boga, która powodowana przedziwnym pragnieniem głoszenia Ewangelii, głosiłaś Chrystusa ludziom prostym i wykształconym, ciebie Jan Paweł II uczynił doktorem Kościoła. Usilnie proszę cię, św. Tereso, niech twoje wstawiennictwo dopomoże wszystkim misjonarzom posługującym w świecie. Niech twój przykład ich umacnia i pokrzepia, niech w chwilach trudności twoje wstawiennictwo będzie im osłodą.

            Niech cierpienie tych misjonarzy, którzy doświadczają jakichkolwiek prześladowań, przyniesie obfitość w nawróceniach. Módl się, o św. Teresko, za prześladowców, o opamiętanie dla nich i nawrócenie.

            Niech twoja przemożna opieka nie ominie słuchających Bożego Słowa i doświadczających  pomocy od misjonarzy. Niech nie zabraknie i jednym, i drugim chleba powszedniego i rąk do pracy. Wyjednaj, św. Tereso, mieszkańcom krajów misyjnych dary Ducha Świętego, by mogli przyjąć Ewangelię i wdrażać ją do swojego życia.

            Maryjo, najlepsza Matko, wspieraj mnie podczas modlitw w intencji misjonarzy i wiernych objętych pomocą misyjną. Niech moja modlitwa przyczyni się do rozrostu Królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

           

DZIEŃ PIERWSZY

(Intencja: za lekarzy misjonarzy, świeckich i konsekrowanych)

 

"Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły" – powiedziało Dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów. "Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa" (Dz 6,2-4)

            Apostołowie w obliczu różnych trudności nowo powstającego Kościoła podejmują wspólne rozważenie problemu. Zdecydowali o ustanowieniu posługi, które zmierzać będą do poszerzenia dzieła chrześcijańskiej miłości. Stąd nowe środki duszpasterskie, potrzebne do zaspokojenia pojawiających się potrzeb. I dziś Kościół podejmuje nowe metody duszpasterskie, by Boże Słowo mogło dotrzeć w najdalsze zakątki świata nie tylko, dzięki samemu głoszeniu nawrócenia, ale także dzięki służbie lekarskiej. Módlmy się zatem za lekarzy posługujących na misjach.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ DRUGI

(Intencja: za nauczycieli misjonarzy)

 

"Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej" (1 Tm 1,5).

            Św. Paweł doradza w tym miejscu, by nauczyciele kierowali się przede wszystkim miłością, gdyż ta jest źródłem wszelkiego dobra, płynącego z głoszenia Chrystusowych nauk. I dziś także nauczyciele świeckiej nauki nie mogą nauczać bez miłości, ale nią właśnie się kierując, mają być świadkami Chrystusa. Módlmy się za nauczycieli służących swą wiedzą w krajach misyjnych, niech ich posługa będzie pełna miłości.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ TRZECI

(Intencja: za zgromadzenia i zakony posługujące na misjach)

 

"Czyż nie jestem wolny? Czyż nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Panu? Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu (1 Kor 9,1-2).

            Czy myślę tylko o sobie i swoich sprawach, czy najpierw troszczę  się o to, aby jak najwięcej osób zbliżyć do Jezusa? Paweł wskazuje, że jeśli ktoś decyduje się swoim życiem głosić Ewangelię, musi się wczuć w sytuacje tych, do których został posłany. Módlmy się za zakony i zgromadzenia posługujące na misjach.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ CZWARTY

(Intencja: za księży diecezjalnych będących na misjach)

 

"Oświadczam wam więc bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus" (Ga 1,11-12).

            Apostoł podkreśla, że Ewangelię otrzymał wprost od Jezusa Chrystusa. Sam Bóg go oświecił i wybrał, aby głosił Ewangelię poganom. Módlmy się za księży diecezjalnych, którym Bóg powierzył głoszenie Ewangelii w krajach misyjnych. Amen.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ PIĄTY

(Intencja: za wolontariuszy pracujących na misjach)

 

"Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (Hbr 4,12).

            Od śmierci może nas wyzwolić tylko Boża obietnica o zbawieniu. jest to radosna nowina o królestwie pokoju i błogosławieństwa. Módlmy się za wolontariuszy misyjnych, którzy podejmują ciężką pracę, by poszerzyć wiarę w Chrystusa.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ SZÓSTY

(Intencja: za kraje misyjne)

 

"Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście stali się bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego" (Flp 2,14-15).

            Tymi słowami św. Paweł zachęca do troski o własne zbawienie. Chrześcijanie mają być światłem dla innych. Módlmy się zatem za mieszkańców krajów misyjnych, aby i oni mogli być światłem.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ SIÓDMY

(Intencja: za wszystkich modlących się w intencji misji)

 

"Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!" (2 Tm 1,7-8).

            Zbawienie zostało nam dane bez zasług, tak więc jedyną postawą, jaką możemy wobec tego przyjąć, jest przyjęcie łaski zbawienia i głoszenie Chrystusa w codziennym życiu. Módlmy się za nas samych, którzy stajemy przed Bogiem, prosząc za misje.

 

DZIEŃ ÓSMY

(Intencja: za nowo nawróconych chrześcijan)

 

"A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłościwa jest w Chrystusie Jezusie" (1 Tm 1,14).

            Paweł świadczy, ze skoro Bóg okazał miłosierdzie jemu, prześladowcy chrześcijan, to okaże je także ludziom nieznającym Chrystusa, ale poszukującym prawdy. Módlmy się za nieznających Chrystusa, którzy nawracają się dzięki misjom.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

(Intencja: za kraje, które potrzebują więcej misjonarzy)

 

"Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko moje, w myśl proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą walkę mając wiarę i dobre sumienie" (1 Tm 1,18-19)

            Bój Tymoteusza ma polegać na obronie nowo nawróconych przed błędnymi naukami. owocem tego ma być wiara i prawe sumienie. Módlmy się za te kraje, które potrzebują więcej misjonarzy.

            Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY

 

Panie, Jezu Chryste, Ty wlałeś w serca wszystkich misjonarzy i misjonarek prawdziwą potrzebę głoszenia Twoich nauk nieznającym Ciebie, służenia swoją wiedzą, posługiwania leczeniem i wszelką opieką. W tych wszystkich modlitwach prosiłem Ciebie o różne dary dla posługujących na misjach i tych, którzy czerpią z dobra misji. Niech będą Tobie dzięki za łaskę modlitwy, którą wlałeś w moje serce.

            Niech Twoje dzieło rozszerza się na cały świat, byśmy jako twoje dzieci mogli wszyscy spotkać się w niebie. Podtrzymaj, Panie, w nowo nawróconych łaskę wiary, by ona umacniała ich codzienne życie.

            Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, patronko misji, wstawiaj się w niebie za trudniącymi się pracą na misjach. Niech poczucie służby ich umacnia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
56 0.073774814605713