24 września 2018

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Wszechmocny Boże, Ty w Jezusie Chrystusie objawiłeś, że jesteś Ojcem i pozwoliłeś zwracać się do Ciebie, jako naszego najlepszego Ojca. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Daj, aby wszyscy ludzie na ziemi uznali, że są dla siebie braćmi i siostrami. Ucz nas wzajemnej miłości i szacunku, by żaden człowiek nie był pomniejszany w swojej godności dziecka Bożego, odrzucany lub pogardzany ze względu na rasę, religię, płeć bądź przekonania.

Ty, który nas przyjmujesz za swoje dzieci, pozwól, aby wszyscy żyjący na ziemi żyli w pokoju, jako jedna rodzina Boża. Amen.

Święć się imię Twoje…

Umacniaj nas, Panie w pragnieniu uświęcenia Twojego imienia. Niech ono jaśnieje nad ludzkością i wszystkich nas jednoczy w Twojej świętej służbie. Obyśmy wraz z Psalmistą powtarzali: „Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność!” (Ps 115,1).

Spraw przez posługę misjonarek i misjonarzy, by wszystkie narody, poznały święte i potężne imię Twoje i oddały mu hołd, na jaki zasługuje.

Przyjdź Królestwo Twoje…

Panuj, o Boże, w naszych sercach, pociągając wszystkie ludy do siebie słodyczą Twojej miłości. Błogosław misjonarkom i misjonarzom, niestrudzonym budowniczym Królestwa Bożego na ziemi. Bądź z nimi wśród trudności, prześladowań i cierpień. Umacniaj ich w ofiarnej miłości, która wyraża się dźwiganiu krzyża Chrystusowego. Niech pamiętają, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego” (Dz 14,22).

Także nas, Panie, uczyń budowniczymi Twojego Królestwa poprzez dzieła sprawiedliwości i pokoju, prawdy i miłości.

Bądź wola Twoja…

Ty, który czynisz wszystko, co zechcesz i żaden człowiek nie może przeciwstawić się Twojej zbawczej woli, przyjmij nasze gorące pragnienie pójścia za Tobą. Przyjmij nasze „fiat”, jak przyjąłeś zapewnienie Maryi w Nazarecie, że będzie „pokorną służebnicą Pańską” (Łk 1,38).

Wspieraj, o Panie, misjonarki i misjonarzy, którzy dzielą się Twoim słowem z tymi, którzy jeszcze go nie usłyszeli. Niech poprzez nich wypełnia się Twoja zbawcza wola. Ty bowiem pragniesz zbawienia każdego z nas.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…

Ty, który „jesteś chlebem żywym, który z nieba zstąpił” (J 6,51) spraw, by nikomu nie zabrakło powszedniego chleba. Pomóż ludzkości zwalczać nędzę i głód, skutecznie walczyć z chorobami i przeciwstawiać się temu wszystkiemu, co niszczy człowieka.

Umacniaj misjonarki i misjonarzy w codziennej służbie ubogim, opuszczonym i skazanym na zapomnienie i wzgardę. Niech w ich rękach nie zabraknie chleba, którym będą dzielić się z potrzebującym, i niech także nie zabraknie w ich ustach słowa Bożego, pokarmu dla duszy.

Błogosław, o Panie, naszym zabieganiom o chleb powszedni. Daj jednak, abyśmy pamiętali, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga” (Mt 4,4). Udziel nam ducha miłosierdzia, abyśmy dostrzegali potrzeby ubogich nie tylko żyjących blisko nas, ale i w krajach misyjnych, i przychodzili im z pomocą.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…

Ty, któryś się objawił Mojżeszowi w krzaku gorejącym jako Bóg „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech” (Wj 34,6), udziel nam łaski przebaczenia i pojednania.

W swoim miłosierdziu przebacz niesprawiedliwość i zło, niewierność i grzech, jakimi ludzie na całej ziemi obrażają Ciebie. Uczyń z misjonarzy narzędzia przebaczenia i pojednania, zgody i solidarności, która wznosi się ponad krzywdy i urazy.

Daj nam, o Panie, Ducha Twojego Syna, w którym pojednałeś nas ze sobą. I pomóż nam być naśladowcami Jego przebaczającej miłości, która najpełniej objawiła się na krzyżu.

I nie wódź nas na pokuszenie….

Dobry Boże, chroń przed pokusami, które doprowadzają do grzechu. Strzeż nasze serca przed zniechęceniem i bezsilnością w obliczu zła. Napełnij nas łaską męstwa, które nie rezygnuje z walki o lepszy świat, nawet wtedy, gdy walka ta wydaje się beznadzieja i trudna.

Pomóż, o Panie, misjonarkom i misjonarzom, którzy przeżywają kryzysy i załamania, doświadczają własnej niemocy i potęgi zła, by nie załamali się w wierze i nie zrezygnowali. Niech wytrwale realizują swe powołanie misyjne. Chroń ich i strzeż swoją łaską.

Ale nas zbaw ode złego…

Oddal od nas, Boże nasz Obrońco i Zbawco, wszelkie nieszczęścia, jak głód, wojny, choroby, klęski naturalne, które mogłyby zachwiać wiarą w Ciebie. Pomóż udręczonej ludzkości. Okaż się zbawcą ode Złego. Przyjdź z pomocą światu, który sam nie potrafi zwyciężyć zła.

Ty, który modliłeś się do Ojca za swymi uczniami i tymi, którzy uwierzą w Ciebie: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego” (J 17,15), czuwaj nad Kościołem w dzisiejszym świecie. Bądź z naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy w dalekich krajach stykają się ze złem i doświadczają niesprawiedliwości, prześladowań a nawet tracą życie za wiarę. Nie opuszczaj ich, Panie, który jesteś źródłem prawdziwej pociechy i radości ducha. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
57 0.06899619102478