28 września 2018

Jak dołączyć do roku formacyjnego?

Na misyjnej ścieżce...

 

Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi.

(Evangelii gaudium, 268)

 

KROK 1 - OSOBISTE ROZEZNANIE POWOŁANIA MISYJNEGO

KROK 2 - PODDANIE ROZEZNANIU SWOJEGO POWOŁANIA PRZEZ WSPÓLNOTĘ KOŚCIOŁA

Etap I – Diecezja lub Zgromadzenie Zakonne

Etap II – Centrum Formacji Misyjnej (formacja nowej grupy rozpoczyna się zawsze z początkiem września)

KROK 3 - POSŁANIE MISYJNE

 

KROK 1 - OSOBISTE ROZEZNANIE POWOŁANIA MISYJNEGO:

Powołany misjonarz, aby wypełnić zadania jakie Bóg, przez swój Kościół stawia przed nim, musi wypracować w sobie, przy pomocy łaski Bożej, odpowiednie cechy. Przede wszystkim musi być człowiekiem żyjącym na co dzień wiarą w Chrystusa, miłością do człowieka, pamiętając, na wzór św. Pawła, najpierw o odpowiedzialności za własne zbawienie.

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. (…) Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.    (1 Kor 9,22-23.26-27)

Cechy misjonarza według Dekretu Misyjnego „Ad Gentes” (nr 25)

 • skory do podejmowania inicjatywy;
 • stały w wykonywaniu pracy;
 • wytrwały w trudnościach;
 • cierpliwie i mężnie znoszący: samotność, zmęczenie i bezowocną pracę;
 • wychodzący do ludzi z otwartym umysłem i sercem;
 • chętny do podejmowania powierzonych zadań;
 • wspaniałomyślny w dostosowaniu się do obyczajów danego narodu;
 • zgodny i w miłości podejmujący solidarną współpracę, dając świadectwo „jedności serca i ducha”;
 • przepojony żywą wiarą i niesłabnącą nadzieją;
 • człowiek modlitwy;
 • płonący duchem mocy, miłości i trzeźwości;
 • umiejący wystarczać sobie w potrzebach;
 • żyjący duchem ofiary, noszący w sobie konanie Jezusa, aby życie Jezusa się w nim objawiło;
 • ofiarujący wszystko a nawet samego siebie;
 • wzrastający poprzez wypełnianie swoich powinności w miłości Boga i bliźniego;
 • posłuszny Bogu i Kościołowi;

KROK 2 - PODDANIE ROZEZNANIU SWOJEGO POWOŁANIA PRZEZ WSPÓLNOTĘ KOŚCIOŁA:

Etap I – Diecezja lub Zgromadzenie Zakonne

Po rozeznaniu na modlitwie powołania misyjnego kandydat zgłasza się z prośbą o skierowanie do pracy na misjach:

 • kapłan, brat zakonny i siostra zakonna - do swoich przełożonych, którzy wyznaczają też miejsce pracy misyjnej;
 • kapłan diecezjalny do swojego biskupa Ordynariusza uzgadniając z nim, lub delegatem biskupa ds. misji, miejsce posługi misyjnej;
 • osoba świecka konsekrowana i osoba świecka - do swojego biskupa ordynariusza.

 

Osoba świecka kierując prośbę o wyjazd na misje, powinna pamiętać o warunkach określonych przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji dla tej grupy osób:

1) Wiek 24-40.

2) Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, potwierdzone przez lekarza.

3) Szczera intencja bezinteresownej pracy misyjnej.

4) Rekomendacja proboszcza parafii, do której należy kandydat.

5) Niezbędne przygotowanie misyjne na szczeblu diecezjalnym – według uzgodnień z biskupem ordynariuszem, przy współpracy z delegatem biskupa ds. misji. Formacja powinna trwać przynajmniej rok.

6) Wymagany jest co najmniej roczny wolontariat w Polsce lub kilkumiesięczny wolontariat w kraju misyjnym lub w jednym z krajów Kościoła na Wschodzie (np. Ukraina, Białoruś, Estonia).

7) Po spełnieniu powyższych warunków kandydat – misjonarz zgłasza wolę posługiwania na misjach. Biskup Ordynariusz w porozumieniu z Delegatem Biskupim ds. Misji, wyznacza miejsce przyszłej posługi misyjnej.

 

Pomocą w podjęciu decyzji co do miejsca posługi misyjnej zarówno dla kapłanów, osób zakonnych jak i świeckich może służyć Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misjonarzy a zarazem Delegat ds. Misjonarzy. (tel. +48 22 679 32 35, e-mail: [email protected]).

 

Etap II – Centrum Formacji Misyjnej

Wszyscy tedy misjonarze: kapłani, bracia, siostry i świeccy, każdy stosownie do swego stanu, muszą być przygotowani i ukształceni, by okazali się zdatnymi do wykonywania przyszłych zadań. Choć zaś tę całą formację powinno się przepoić troską duszpasterską, to jednak należy urządzić specjalne i systematyczne przygotowanie do apostolstwa tak teoretyczne, jak i praktyczne. (Ad gentes, nr 26).

Formacja w CFM obejmuje:

 - kształtowanie umiejętności życia we wspólnocie;

 - pogłębianie duchowości misyjnej przez modlitwę, dni skupienia, rekolekcje, kierownictwo duchowe;

 - studium języka urzędowego kraju docelowego (po ukończeniu formacji istnieje możliwość podjęcia kilkumiesięcznego stażu językowego za granicą);

 - studium misjologii;

 - studium podstaw medycyny tropikalnej.

Kandydat odbywając 9-miesięczną formację w CFM, która trwa od 1 września do 31 maja, poddaje weryfikacji przełożonych Centrum swoje powołanie misyjne.

Wymagane dokumenty


KROK 3 - POSŁANIE MISYJNE

1. Posłanie misjonarzy w Gnieźnie

Pod koniec formacji misjonarze otrzymują krzyże misyjne w Gnieźnie i są posłani przez Kościół w Polsce do posługi misyjnej dla Kościołów partykularnych.

2. Posłanie w diecezji

Biskup ordynariusz we współpracy z delegatem biskupa ds. misji, może uroczyście posłać misjonarza - kapłana diecezjalnego lub osobę świecką -  do posługi misyjnej w swojej diecezji lub parafii misjonarza.

 3. Posłanie w zgromadzeniu

W sposób uroczysty, przełożony zakonny posyła misjonarza/misjonarkę – osobę zakonną -  do posługi misyjnej poprzez wręczenie krzyża misyjnego w czasie Mszy św. sprawowanej zwykle w rodzinnej parafii misjonarza.

Ceremonia posłania misjonarza

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
59 0.065720796585083