Formacja intelektualna

 

Działalność misyjna wymaga, aby jej ewangeliczni pracownicy byli odpowiednio przygotowani do pełnionych zadań. Kościół wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę specjalnego i systematycznego przygotowania misjonarzy do ich przyszłej pracy ( por. DM 24-26. 34, Mi 24, EN 73.75, RMis 68. 87-91, IIPSP7). W dokumentach poświęconych działalności misyjnej, podkreślono konieczność prowadzenia studiów misjologicznych oraz duchowej formacji głosicieli Dobrej Nowiny. Niezbędna jest również umiejętność posługiwania się językiem swoich słuchaczy. W myśl powyższych założeń, przyszli misjonarze otrzymują w Centrum Formacji Misyjnej, niezbędne przygotowanie językowe, misjologiczne oraz formację duchową.


 Lektoraty i konwersatoria

Nauka jest prowadzona w trzech podstawowych językach używanych w krajach misyjnych. Są to: angielski, francuski i hiszpański. W razie potrzeby (o ile są kandydaci do tych krajów) prowadzone są kursy języków portugalskiego i rosyjskiego.

Kurs językowy jest bardzo intensywny. Zajęcia odbywają się cztery dni w tygodniu (w wymiarze ok. 20 godzin tygodniowo). Materiał gramatyczny obejmuje cztery semestry szkoły językowej. Po prawie dziewięciu miesiącach nauki, absolwenci Centrum mogą nawet przy średnich zdolnościach językowych, swobodnie posługiwać się wybranym językiem obcym. Nacisk na opanowanie zasad gramatycznych i ich zastosowanie w konwersacjach wymuszają przyswajanie dużego zasobu słownictwa. Od stycznia, każda z grup językowych dwa razy w tygodniu sprawuje liturgię w danym języku obcym. Tematyka biblijna i liturgiczna stanowi szczególne miejsce w programie nauczania języków, obejmuje ona modlitwy, tłumaczenie i komentarze Pisma Świętego oraz terminologii używanej przy sprawowaniu sakramentów czy katechezie. Po ukończeniu kursu absolwenci kontynuują naukę języka za granicą, na poziomie średnio zaawansowanym, w czasie od czterech do dwunastu miesięcy.


 Wykłady misjologiczne

Wykłady misjologiczne prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 6 godzin. Większość wykładów prowadzona jest przez wykładowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematyka zaś obejmuje teologię misji, historię misji, metodykę misyjną, religioznawstwo, adaptację misyjną, etnologię religii, socjologię religii, fenomenologię religii, antropologię misyjną, dialog międzyreligijny i inkulturację. Wiedzę teoretyczną ubogacają spotkania z misjonarzami odwiedzającymi Centrum.


 Wykłady z medycyny tropikalnej

Wyrazem troski o praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą zdrowia przyszłych misjonarzy są wykłady z medycyny tropikalnej i współpraca z Kliniką chorób tropikalnych w Poznaniu. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych lekarzy specjalistów, którzy wnoszą nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu medycyny tropikalnej, ale również pomagają misjonarzom w dobraniu odpowiednich szczepień i prowadzą „gabinet lekarski”.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
56 0.089492082595825